DECLARACIÓ DE PRIVACITAT

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

FORTUNY FÀBREGAS a través del seu Web www.jfortunyfabregas.com o qualsevol altre domini o subdomini vinculat a aquesta, i de titularitat de J. FORTUNY FÀBREGAS, pot sol·licitar a l’Usuari certs dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l’Usuari quedaran incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de J. FORTUNY FÀBREGAS, SL, el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l’Usuari. L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessaris per a la prestació dels serveis pactats, així com a realitzar estudis de mercat, elaborar perfils de compra a fi d’aplicar avantatges, descomptes i ofertes addicionals relacionades amb la seva condició de client, derivades o no de l’anàlisi dels seus hàbits de compra i enviar comunicacions promocionals, a través de qualsevol mitjà (electrònics o no), als quals així ho desitgi i no manifest el contrari, sobre novetats, productes, serveis i ofertes especials dels establiments/punts de venda de J. FORTUNY FÀBREGAS.

La informació personal recaptada dels usuaris registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de J. FORTUNY FÀBREGAS, que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que s’estableix en el Reglament General de protecció de dades i altra legislació aplicable.

J. FORTUNY FÀBREGAS utilitzarà les dades subministrades per l’Usuari de manera interna per a donar a conèixer a l’Usuari la informació que aquest sol·liciti, així com per a informar-lo d’ofertes i promocions que pogués considerar d’interès per a aquest.

Qualsevol Usuari registrat pot en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les seves dades de caràcter personal subministrats a la Web J. FORTUNY FÀBREGAS mitjançant comunicació escrita dirigida a J. FORTUNY FÀBREGAS, sl, carrer Puigmoltó 4, 1 pis 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona – Espanya); aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: juna@colomerfortuny.com

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES MEVES DADES PERSONALS?

El responsable és qui decideix quines dades personals es tracten i per a què fins. A continuació pots trobar les dades de contacte del responsable dels tractaments efectuats:

Identitat: J. FORTUNY FABREGAS, SL

NIF B43486794
Dir. Postal: Puigmoltó 4, 1 piso 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona – España)
Adreça correu electrònic: juan@colomerfortunyfabregas.com

Delegat de Protecció de Dades: Juan Colomer
Contacte DPD: juan@colomerfortunyfabregas.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat del tractament respon a la pregunta per a què utilitzarà el responsable del tractament les meves dades personals.

En aquest sentit, t’informem que aquesta finalitat serà la següent.

D’una banda, i respecte de les dades recaptades per a la newsetter, per a poder oferir-te informació sobre els nostres productes i poder aplicar-te descomptes addicionals en les teves compres freqüents. Es tracta d’un club de fidelitat, per la qual cosa per a poder aplicar-te aquests descomptes és necessari que tinguem les teves dades personals.

D’altra banda, si ens has proporcionat les dades personals en processos de compra dels nostres productes, la finalitat és la de poder prestar-te els serveis sol·licitats, i concretament, atendre les comandes de compra que els usuaris de la nostra pàgina pugui efectuar per a la seva recepció en el lloc de lliurament o domicili corresponent. Es tracta de donar compliment a una relació contractual de compravenda dels nostres productes.

Finalment, si ens has enviat el teu CV dins d’algun dels nostres processos de selecció, o lliurement perquè mostres interès per formar part de la nostra plantilla, la finalitat del tractament és procedir a valorar el teu coneixement i experiència professional, i així poder avaluar l’oportunitat d’oferir-te un lloc laboral.

PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES?

En el cas de dades proporcionades en el marc de la petició de la newsletter o la compra, les dades seran tractades pel temps necessari per a complir amb les promocions per fidelització i volum d’adquisició, i per a poder continuar informant-te sobre les nostres ofertes comercials associades a la marca.
Quant a les dades proporcionades per a subministrament dels nostres productes, aquestes dades seran conservats pel temps imprescindible per a atendre les comandes de compra efectuats més un temps prudencial de cinc anys per a atendre possibles reclamacions contractuals.

En el cas de les dades personals proporcionades en el marc d’un procés de selecció de personal, en cas de no incorporar-te finalment, aquestes dades s’esborrarien immediatament sense que conservem cap, tret que, expressament, ens autoritzis aquesta conservació per un temps prudencial de no més d’un any, en el moment de manar-nos el teu CV.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER A TRACTAR LES TEVES DADES?

Les dades tractades per a atendre les comandes de compra dels nostres productes són necessaris per a donar compliment al contracte de compravenda corresponent, al que es refereixen els apartats anteriors. De no poder tractar les teves dades, ens veuríem impossibilitats de poder complir les nostres obligacions de lliurament o altres derivades de l’execució del contracte de compravenda corresponent.

La legitimació per a tractar les dades proporcionades per a la newsletter és el teu consentiment exprés a obtenir-la. Conseqüentment, per a poder oferir-te i aplicar-te descomptes progressius per l’adquisició en el temps dels nostres productes, necessàriament hem de comptar amb el teu permís explícit.

Igualment, la legitimació per a tractar les dades proporcionades per a participar en sortejos o concursos promoguts per J. FORTUNY FÀBREGAS és el teu consentiment exprés a participar en aquests sortejos o concursos.

Finalment, en el cas de dades personals proporcionades en enviar el teu CV, la legitimació obeeix a l’interès legítim del responsable del fitxer a poder trobar ofertes de persones en cerca activa de treball que puguin interessar-li.

SE CEDIRAN LES MEVES DADES PERSONALS A ALGUN TERCER DIFERENT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT?

No, no és intenció de J. Fortuny Fàbregas, S.L. comunicar o cedir les teves dades a persona diferent d’aquesta companyia. Exceptuant el que està disposat en els paràgrafs següents. No obstant això, pot ocórrer que per així establir-ho una disposició legal o reglamentària, J. fORTUNY FÀBREGAS, S.L. hagi de comunicar les teves dades a una autoritat judicial, policial o administrativa, entre altres possibles destinataris.

No obstant això, si us plau, tingues en compte que en el cas d’adquisicions de productes a través de la nostra pàgina web, sí que cedim dades derivades de la teva navegació a Full de mà Tech, S.r.l. i a empreses de logística (Nacex) i transport a fi que aquestes empreses, a través de la seva pròpia pàgina web, puguin enviar-te la teva comanda o ofertes comercials de productes i/o serveis d’altres empreses que puguin ser del teu interès. Aquests productes i/o serveis tenen a veure amb sectors com ara bellesa, salut, esport, gastronomia, o entreteniment, entre altres. Per a més informació, si us plau, consulta la pàgina web https://www.transactionale.com/privacy.

Resum d’Informació bàsica sobre protecció de dades club de fidelització

P

ResponsableJ.FORTUNY FÀBREGAS, SL
Finalitat

• Formar part de la comunitat j. Fortuny Fàbregas

• Informar-lo mitjançant correu electrònic sobre els nostres productes, promocions i ofertes comercials, i assegurar-li avantatges exclusius derivats de la seva adquisició continuada d’aquells.

LegitimacióConsentiment exprés.
DestinatarisLes dades proporcionades no seran cedits a cap tercer, excepte obligació legal i/o requeriment d’una autoritat pública
Drets

Pots exercitar els teus drets mitjançant:

• Enviament d’una carta a J. FORTUNY ÀBREGAS, S.L., C/ Puigmoltó 4, 1 pis 08720 Vilafranca del Penedès ; o

• Enviament d’un correu electrònic a juan@colomerfortuny.com

Pots formular reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu web: www.aepd.es.

Informació addicionalots consultar informació detallada sobre la nostra Política de Privacitat en https://www.jfortunyfabregas.com/politica-de-privacitat/

Així mateix, t’informem que la informació derivada de l’ús de cookies en la nostra pàgina web (Política de Cookies) se cedirà la plataforma Retargeting Criteo. Aquests servidors de la Web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats pels usuaris. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Aquesta informació permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el nombre de visites realitzades a la Web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

QUINS SÓN ELS MEUS DRETS COM A INTERESSAT RESPECTE DEL TRACTAMENT DE LES MEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL?

Per descomptat, la legislació et reconeix diversos drets en relació amb el tractament de les teves dades personals. Tals drets són els següents:

·Dret a sol·licitar l’accés a les teves dades personals.
·Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
·Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
·Dret a oposar-se al tractament, i
·Dret a la portabilitat de les dades en qüestió.

Tals drets poden exercitar-se mitjançant diverses formes:

·Mitjançant l’enviament d’una comunicació per escrit a l’adreça del responsable del tractament.
·Mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça juan@colomerfortuny.com

En qualsevol d’aquests casos, i a fi de preservar degudament les teves dades personals, si us plau, haurem de confirmar la teva identitat, ja sigui demanant-te una identificació, o ja sigui una confirmació d’algun de les teves dades personals.

Així mateix, si us plau, tingues en compte que pots formular una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en relació amb l’exercici dels teus drets a dalt assenyalats, en el cas que estimis que no hem procedit a donar resposta deguda a la teva sol·licitud.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic 34/2002 d’11 de juliol (LSSICE) i amb el Reglament General de protecció de dades, posem en el seu coneixement:

Els termes i condicions que més endavant s’indiquen (les “Condicions Generals”) regulen l’accés i l’ús a totes i cadascuna de les pàgines Web localitzables sota el domini “jfortunyfabregas.com”, i els seus respectius subdominis i subdirectoris (el “Lloc web”), propietat de J. FORTUNY FÀBREGAS, companyia mercantil amb domicili social en Puigmoltó 4, 1 pis 08720 Vilafranca del Penedès, constituïda per temps indefinit en virtut d’escriptura pública i inscrita en el Registre Mercantil de la província de Barcelona.

L’accés al Lloc web i la utilització dels seus continguts i serveis implica l’adhesió plena i sense reserves a les Condicions Generals que s’exposen a continuació. Si l’usuari decideix no acceptar les Condicions vigents haurà d’abstenir-se d’accedir al Lloc web i/o utilitzar els continguts i/o serveis en ell disponibles.

OBJECTE DE LES CONDICIONS

Constitueix l’objecte de les presents Condicions regular l’accés i la utilització del Lloc web. J. FORTUNY FÀBREGAS es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell s’incorporen. L’usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment J. FORTUNY FÀBREGAS pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol dels Continguts i/o Serveis que s’integren en el Lloc web.

CONTINGUTS I SERVEIS DEL LLOC WEB

A través del Web de J. FORTUNY FÀBREGAS, s’ofereix als usuaris l’accés a diversa informació sobre els productes que comercialitza, definits en els corresponents mòduls de productes, en els formats de venda igualment descrits, i sempre subjecte a disponibilitat d’estoc d’aquests productes.

Igualment, els usuaris podran accedir a continguts informatius sobre el vi, així com complements relatius a aquest producte o productes anàlegs del gènere de viticultura.

INFORMACIÓ SUBMINISTRADA PER TERCERS

El Lloc web pot incloure informació o continguts facilitats per altres fonts diferents de J. FORTUNY FÀBREGAS, incloent-hi els propis usuaris del Lloc web. J. FORTUNY FÀBREGAS no garanteix, ni assumeix cap responsabilitat sobre la certesa, integritat, exactitud de tal informació i/o continguts, incloent-hi aquells supòsits en els quals existeixin elements difamatoris, ofensius o de caràcter il·lícit.

En qualsevol cas, i sense perjudici de l’anterior, la remissió per part de tercers d’informacions i/o continguts a les seccions d’accés públic aquest Lloc web a través de correu electrònic o de qualssevol altres mitjans, implicarà l’atorgament a favor de J. FORTUNY FÀBREGAS d’una llicència no exclusiva, sense límit en el temps, d’àmbit mundial i de caràcter gratuït per a reproduir, emmagatzemar, editar, modificar, publicar, incorporar en bases de dades, comunicar públicament, transmetre, visualitzar, distribuir, representar, o en qualsevol altra forma explotar comercialment, en tot o en part, tals informacions o continguts titularitat de l’usuari en el Lloc web en qualsevol forma o a través de qualsevol mitjà o tecnologia.

L’usuari reconeix i accepta que J. FORTUNY FÀBREGAS pot conservar i revelar la informació que emmagatzemi o posi a la disposició de tercers en el Lloc web sempre que sigui:

·Requerit per a això per les autoritats i organismes competents.
·Necessari per a fer complir les Condicions Generals i/o Condicions Particulars.
·Convenient o necessari per a contestar reclamacions relatives a violacions o infraccions de drets.
·Convenient o necessari per a protegir els legítims interessos de J. FORTUNY FÀBREGAS, els seus usuaris i el públic en general.

REGISTRE

FORTUNY FÀBREGAS podrà exigir per a l’accés a determinats Continguts i/o Serveis l’enviament d’un formulari d’alta. L’usuari, en tal cas, haurà de proporcionar la informació sol·licitada. En relació amb el procés de registre, l’usuari s’obliga a:·Facilitar les dades veraces, exactes i complets sobre la seva identitat.
·Actualitzar les dades de registre perquè aquests continuïn sent veraços, exactes i complets.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del seu nom d’usuari i de la seva contrasenya, així com a mantenir tots dos en secret. Serà d’exclusiva responsabilitat de l’usuari mantenir la confidencialitat del seu nom d’usuari i de la seva contrasenya, assumint personalment qualssevol activitats que es realitzin o que tinguin lloc mitjançant la utilització d’aquests.

L’usuari podrà cancel·lar i desactivar el seu registre en qualsevol moment utilitzant el seu nom d’usuari i la seva contrasenya. L’usuari reconeix i accepta que J. FORTUNY FÀBREGAS es reserva el dret a cancel·lar aquells registres inactius durant un període de temps que no fos raonable.

Les dades personals que ens faciliti seran utilitzats amb la finalitat de facilitar-li la informació sol·licitada, gestionar els productes o serveis contractats, i, previ consentiment de la seva part, mantenir-li informat sobre productes, serveis o notícies que puguin ser del seu interès.

D’haver atorgat prèviament el seu consentiment exprés, utilitzarem la seva adreça de correu electrònic per a l’enviament de comunicacions comercials. Vostè pot donar-se de baixa de les mateixes en qualsevol moment.

TRANSACTIONALE

En relació amb les dades personals que Vostè ens ha proporcionat per a executar el contracte d’adquisició dels nostres productes, i sense perjudici de la informació general subministrada en aquesta pàgina web, si us plau, ha de tenir en compte que les seves dades personals seran comunicats a l’empresa italiana Full de mà Tech, S.r.l., amb domicili en Via San Donato 82, 40127 Bolonya, Itàlia, el NIF de la qual és 03494761202, i adreça de correu electrònic de contacte és info@transactionale.com.

La finalitat d’aquesta comunicació és que Vostè pugui rebre ofertes comercials provinents d’altres fabricants respecte dels seus productes, per si anessin del seu interès. Es tracta de productes de similar categoria als de J. FORTUNY FÀBREGAS, que s’ofereixen a través d’Internet i mitjançant comunicacions comercials personalitzades, basades en anàlisis de perfils de compra que hagis efectuat.

Tingues en compte, si us plau, que de la informació de què disposem, les teves dades comunicades a Flyer Tech, S.r.l. són esborrats cada trenta (30) dies, d’acord amb la seva política d’ús de cookies.

No solament tens els drets que s’esmenten en el missatge general d’informació sobre tractament de dades, sinó també pots revocar en qualsevol moment el teu consentiment a aquesta comunicació mitjançant un correu dirigit a info@transactionale.com, indicant el teu desig de desuscripción d’aquest servei.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

Determinada informació inclosa en la Web de J. FORTUNY FÀBREGAS ha estat aportada per terceres persones, o obtinguda de fonts d’informació alienes a J. FORTUNY FÀBREGAS. J. FORTUNY FÀBREGAS no es responsabilitza de la veracitat dels continguts o de les errates que puguin derivar-se d’aquesta informació.

Dins de la Web poden realitzar-se enllaços (links) a altres Web respecte dels quals J. FORTUNY FÀBREGAS no té control i del contingut del qual no es fa responsable. D’igual forma J. FORTUNY FÀBREGAS no serà responsable de la disponibilitat tècnica de les pàgines Web a les quals l’usuari accedeixi a través del seu Web.

L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat els danys o perjudicis que, si és el cas, poguessin derivar-se de l’accés a aquests continguts, així com de qualsevol altre mal o perjudici ocasionat al seu sistema informàtic per qualsevol material descarregat o de qualsevol mode obtingut a través de l’ús dels serveis o per qualsevol pèrdua de dades derivada de descarregar aquest material.

Així mateix, J. FORTUNY FÀBREGAS no serà responsable dels danys o perjudicis derivats de les infraccions de qualsevol usuari que afectin els drets d’un altre usuari, o de tercers, incloent-hi els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual i industrial.

J. FORTUNY FÀBREGAS no serà responsable dels danys i perjudicis causats a l’usuari en cas d’impossibilitat de prestar els serveis objecte de les presents condicions generals d’ús, en casos de força major, cas fortuït o altres causes no imputables a aquest. Tampoc serà responsable J. FORTUNY FÀBREGAS de l’inadequat ús del servei a conseqüència de labors de manteniment, o una defectuosa configuració de l’equip informàtic de l’usuari, o la insuficient capacitat per a suportar els sistemes informàtics necessaris per a la utilització dels serveis oferts.

LLEI APLICABLE I FUR

Les presents Condicions Generals d’Ús, la relació existent entre J. FORTUNY FÀBREGAS i l’Usuari respecte de les mateixes així com totes les qüestions que poguessin derivar-se de l’accés i/o ús del mateix s’entendran regulades i interpretades de conformitat amb la legislació espanyola i es dirimiran en els Jutjats i Tribunals competents.

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, J. FORTUNY FÀBREGAS i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals competents en el Regne d’Espanya.

Les seves dades seran incorporades a un fitxer sota responsabilitat de J. FORTUNY FÀBREGAS, amb l’objectiu de gestionar la tramitació i execució de la seva comanda. D’haver atorgat prèviament el seu consentiment exprés, utilitzarem la seva adreça de correu electrònic per a l’enviament de comunicacions comercials. Vostè pot donar-se de baixa de les mateixes en qualsevol moment.

CANAL ÈTIC

Amb la intenció de fomentar la cultura de la transparència, contribuir a la confiança i credibilitat, J. FORTUNY FÀBREGAS posa a la vostra disposició un canal de denúncies l’objectiu principal de les quals és establir un mecanisme de comunicació segur per a aquelles persones que desitgin informar sobre infraccions o violacions de la llei, ètica empresarial, etc.

FORTUNY FÀBREGAS es compromet a tractar en tot moment les dades de caràcter personal rebuts a través del Canal de denúncies de forma absolutament confidencial i d’acord amb les finalitats previstes en el seu procediment i adoptarà les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, tot això en compliment del que es disposa en la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. A més, el denunciant té la possibilitat de decidir voluntàriament si desitja preservar el seu anonimat enfront de IFEMA mitjançant la marcació d’una casella.

La legitimació per al tractament de les seves dades resideix en el compliment d’una obligació legal de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la Protecció de les Persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i la Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig i Finançament del Terrorisme.

Aquest canal de denúncies consta de tres etapes, la primera és el procés de gestió (interposició de la denúncia), el segon el procés de recepció i la tercera l’anàlisi de pre-admissibilitat. Cada denúncia interposada serà atesa i s’informarà sobre la seva admissibilitat o no.

FORTUNY FÀBREGAS estableix una sèrie de garanties per a totes aquelles persones que denunciïn com per exemple la protecció de dades personals, la confidencialitat de la denúncia, la reserva de la identitat del denunciant, com també preveu la possibilitat que el/la denunciant tingui la possibilitat de denunciar de manera anònima o no. Així mateix, s’estableixen mesures de protecció com a prohibició de represàlies o mesures de suport.

No està prevista la cessió de dades de caràcter personal a tercers, tret que es consideri que els fets denunciats poguessin ser constitutius de delicte o infracció administrativa i en aquest cas es posarà en coneixement de l’autoritat administrativa o judicial competent. Al seu torn, no es realitzaran transferències internacionals de dades.

Les dades de qui formuli la comunicació es conservaran en el Gestor de denúncies únicament durant el temps imprescindible per a decidir sobre la procedència d’iniciar una recerca sobre els fets denunciats. Les dades que siguin objecte de tractament en el marc de les recerques seran suprimits tan aviat com aquestes hagin finalitzat, tret que de les mesures adoptades es derivin procediments administratius o judicials.

En tot cas, transcorreguts sis mesos des de la introducció de les dades, es procedirà a la seva supressió del Gestor de denúncies, excepte si fos necessari la seva conservació per a continuar amb la recerca i fins al tancament d’aquesta, o per a deixar evidència del funcionament del model de prevenció de la comissió de delictes en J. FORTUNY FÀBREGAS. Les denúncies a les quals no s’hagi donat curs solament podran constar de forma anonimitzada.

Respecte a l’exercici de drets, l’interessat pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades dirigint la seva sol·licitud mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a juan@colomerfortuny.com. o mitjançant escrit a Carrer Puigmoltó 4, 1 pis (08720 Vilafranca del Penedès) Especificant, en tots dos casos, quin dret desitja exercitar. Pot sol·licitar la tutela de l’AEPD en www.aepd.es i consultar la nostra Política de Privacitat completa en https://www.jfortunyfabregas.com/politica-de-privacidad .j. FORTUINY FÀBREGASJ

CLOSE

Productos mejor valorados

Add to cart