Document de Capbrevacio. 1682

Document de Capbrevació signat en 1682 on el Sr. Jaume Casanellas a petició del propietari afirma que les terres que conreava en Fontrubia no són d’ell, sinó del Sr. Fàbregas.

Definició de capbrevació: Reconeixement del Domini que el Senyor Emphyteuta havia interessat a provar la subsistència dels seus drets o a esbrinar si hi havia hagut transmissions que havien de pagar brillantor a la seva costa i en escriptura pública.

https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0088073.xml

CLOSE

Productos mejor valorados

Add to cart