Orígens

ORÍGENS

Treball i entrega en tot el procés

La nostra historia comença a Font-rubí pels vols del 1400.
Els primers documents coneguts que parlen d’aquest indret, concretament del Castell de Font Rubí, daten del 983 amb el nom de Fonte Rubea.
El castell formava part de la línia de defensa de la Marca del Comtat de Barcelona, de jurisdicció Reial i centre de la Baronia de Font Rubia, també coneguda con Baronia de Grabuach.
Aquest Castell i el seu terme va a ser propietat de diversos nobles, fins que el comparen Miquel Torrelles i la Sra. Codma el 1600.
Hem de tenir en compte que el castell més enllà de jugar el paper de fortificació defensiva, era un dels punts de cobrament de les rendes que els pagesos,alguns en forma de vi, havien de pagar. Les terres del voltant del castell eren infeudades, es ha dir, propietat del gestor del castell que podia cedir-les en sub infeudo als vassalls.

Es així com als voltants del 1400 un pare i un fill anomenats Fàbregas, arriben a Font Rubí, s’hi instal·len, es casen i comencen a treballar unes terres. La cosa no els hi va gents malament i al cap de dos segles, ja passat el 1600 la nostre família adquireix el castell i totes les terres que l’envoltaven, dedicant-se a les pastures, conreu de fruiters i vinya.

Més endavant, un descendent dels Fàbregas, es casa amb una Senyora de El Pla del Penedès, unint les terres de ambdues famílies. És en aquest moment que la nostra família baixa de Font Rubí i comença a viure a la plana del Penedès.

El net d’aquest matrimoni va ser el nostre Avi, Joan Fortuny Fàbregas i la seva filla, Maria Teresa Fortuny, Mayte, la nostra mare.

La Mayte es casa amb Juan Colomer Parés, Dr. Enginyer Industrial i Perit Agrònom, especialitzat en el desenvolupament i construcció de bodegues. El seu coneixement sobre el procés d’elaboració i sobre la tecnologia més puntera i actual, juntament amb els amplis coneixements que aporten el seu sogre i la seva dona de la vinya fa que ràpidament comencin a elaborar Cava.

Durant més de 20 anys vàrem produir un cava artesanal on tota la importància la tenia la qualitat del raïm, del conreu de les vinyes tramès de generació en generació fins el nostre avi, els coneixements tecnològics del nostre Pare i la passió i caràcter de la nostra Mare.

Aquesta etapa es va acabar, però ara, 25 anys després, els tres germans, hem decidit tornar-hi amb un projecte que manté i potencia l’essència d’aquella cava anomenant “Collita”.

Add to cart